خرید کتاب تقویت کننده های نفوذ از راه پوست. نفوذ داروها به داخل پوست: روش شناسی و ملاحظات کلی.

[ad_1]

تقویت کننده های نفوذ ترانس درمال در مجموعه های کوچک پنج جلدی ، جامع ترین راهنما برای تکنیک های تقویت – هم شناخته شده و هم اخیراً معرفی شده – در زمینه تحویل داروی پوستی / ترانس درمال هستند. طیف گسترده ای از هر دو روش شیمیایی و فیزیکی برای بهبود انتقال دارو از طریق پوست با جزئیات شرح داده شده است. تمام جنبه های تحویل دارو و اندازه گیری نفوذ پوشش داده شده است ، و آخرین یافته ها در مورد ساختار پوست و عملکرد آن ، ریاضیات نفوذ پوست و تکنیک های تحلیلی مدرن برای ارزیابی و اندازه گیری میزان نفوذ ارائه شده است. این کتاب با ارائه شرح مفصلی از روشهایی که در حال حاضر برای بهبود نفوذ استفاده می شود ، برای محققان ، دانشمندان داروسازی ، پزشکان ، دانشجویان و دانشمندان پوست و پوست مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more