خرید کتاب تلاش بی پایان برای صلح اسرائیل و فلسطین: بازتاب سرزمین هیچ کس

[ad_1]

در این کتاب ، نماینده پیشین سازمان ملل بینش خود را در زمینه مدیریت درگیری ها و تلاش های صلح طی سه طرح صلح ناکام گذشته و سه جنگ غزه ارائه داده است. رابرت سری نظرات خود را در مورد چگونگی پیمودن طناب تنگ دیپلماتیک بین اسرائیل و فلسطین و تحلیل خود درباره اینکه چه اشتباهی رخ داده و چرا “واقعیت یک کشور” ممکن است دور نباشد ، با ما در میان می گذارد. این کتاب با ارائه دیدگاه تازه ای در مورد چگونگی حفظ وعده راه حل دو کشور ، تاریخ ناآرام سازمان ملل در درگیری های اعراب و اسرائیل را پس از پیشنهاد تقسیم بندی در قطعنامه 181 (1948) بررسی می کند ، و یک دیدگاه نادر در مورد زندگی سازمان ملل … امروز سفیر خاورمیانه.

[ad_2]

read more