خرید کتاب تلومرها و تلومراز: روش ها و پروتکل ها

[ad_1]

این ویرایش سوم از جلد ، با تجزیه و تحلیل جدید و بهبود یافته ای که س questionsالات مهم تنظیم تلومر را در سیستم های مختلف مدل می پرسد ، تکمیل کننده مسائل قبلی است. در فصل های این کتاب رویکردهای ژنتیکی ، پروتئومی ، ژنومی ، بیوشیمیایی و مولکولی بحث می شود که بینشی در مورد شبکه های پیچیده فعل و انفعالات پروتئینی را که در کروماتین تلومریک کار می کنند ، فراهم می کند. این کتاب همچنین اطلاعات دقیق در مورد پویایی تلومر در پاسخ به استرس یا محرک ها را ارائه می دهد. این فصول که در روشهای بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مرتبط ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکلهای آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از خطاهای شناخته شده است. تلومرها و تلومراز: روش ها و پروتکل ها ، ویرایش سوم ، یک منبع ارزشمند و آموزنده برای هر کسی است که به زمینه ظهور تلومرها و تلومراز علاقه مند است.

[ad_2]

read more