خرید کتاب تمرین آسیب شناسی جراحی: راهنمای فرایند تشخیصی برای مبتدیان

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، یک فاصله آموزشی بزرگ بین دانشکده پزشکی و دستیاری وجود دارد. در نتیجه ، متخصص داخلی-پاتولوژی اغلب آمادگی رزیدنتی را ندارد. این کتاب که به طور کاملاً رنگی به تصویر کشیده شده است ، زمینه آسیب شناسی عملی را فراهم می کند و پایه ای برای ایجاد یک پایگاه دانش فراهم می کند. این شامل مقدماتی مقدماتی است و از طریق هر سیستم ارگانیک اجرا می شود. هر فصل دارای مروری بر بافت شناسی اصلی طبیعی ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد چگونگی ارتباط تشخیص های مختلف با یکدیگر است.

[ad_2]

read more