خرید کتاب توابع تجمع در تئوری و عمل:

[ad_1]

این کتاب شامل قسمتهایی از مطالب ارائه شده در نهمین مدرسه تابستانی بین المللی اپراتورهای تجمع AGOP 2017 است. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde (سوئد) برگزار شد. مشارکت ها شامل مقالاتی در مورد تئوری و مبانی توابع تجمیع برای استفاده در برنامه ها است. توابع تجمع معمولاً به عنوان آن دسته از توابع تعریف می شوند که یکنواخت بوده و شرط اتفاق نظر را برآورده می کنند. تحت شرایط خاص ، این شرایط آرام است. از توابع تجمع برای ترکیب داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع شامل میانگین ها ، هنجارهای t و t-conorms ، رابط ها و انتگرال های فازی است (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

read more