خرید کتاب توانمند سازی معلمان در توسعه و شیوه های حرفه ای: یک چشم انداز بین المللی

[ad_1]

این کتاب با تأکید بر استدلال های نظری و شواهد تجربی در مورد توانمند سازی معلمان ، مشارکت های مختلفی از محققان و پزشکان از سراسر جهان را گرد هم آورده است. این خوانندگان را تشویق می کند تا روشهای م effectiveثر آموزش را کشف کنند ، که اگر به درستی استفاده شود ، می تواند این حرفه را به عنوان یک اولویت دائمی در سیستم توسعه دهد. علاوه بر این ، هدف این است که منعکس کننده تمایل معلمان برای بهبود مهارت های حرفه ای و شیوه های پاسخگویی آنها به عنوان نوعی مسئولیت آموزش و یادگیری دانش آموزان – دو بعد است که به طور فزاینده ای توسط ذینفعان مختلف ارزیابی می شود. این کتاب استدلال می کند که مشارکت شخصی معلمان و مشارکت در فعالیت های مربوط به تصمیم گیری ، و همچنین دسترسی برابر به فرصت های مداوم توسعه حرفه ای ، از اولویت های اصلی هستند و باید باقی بمانند.

[ad_2]

read more