خرید کتاب توسعه روش های نوری در مکانیک تجربی ، دوره 3: مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مکانیک تجربی و کاربردی 2017

[ad_1]

توسعه تکنیک های نوری در مکانیک تجربی ، جلد 3 کنفرانس سالانه SEM 2017 و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، سومین دوره از 9 جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه نتایج اولیه و مطالعات موردی را در مورد طیف گسترده ای از تکنیک های نوری ، از خاصیت خاصیت ارتجاعی و تداخل سنجی سنتی گرفته تا جدیدترین تکنیک های DIC و DVC و همچنین مقالاتی در زمینه های عمومی تحقیق فنی زیر ارائه می دهد.

[ad_2]

read more