خرید کتاب توسعه علم و فناوری در ایران: چارچوب سیاست و یادگیری

[ad_1]

این کتاب سیاست ، رفتار و فعالیت سازمانهایی را که وظیفه توسعه فناوری متوسط ​​و بالا را در ایران دارند بررسی می کند. این مجموعه به خوانندگان کمک می کند تا تعاملات بین بازیگران مختلفی را که در توسعه علم ، فناوری و نوآوری در ایران در مناطق خاص فناوری طی دو دهه گذشته نقش داشته اند ، درک کنند. فصل های کارشناسان شرکت کننده به سه قسمت موضوعی تقسیم می شوند: توسعه و اجرای سیاست S&T ، نتایج و ارزیابی ، از جمله توصیه هایی برای توسعه بیشتر یادگیری فناوری در ایران.

[ad_2]

read more