خرید کتاب توسعه مواد برای اجزای فعال / غیرفعال یک ابرخازن: زمینه ، وضعیت فعلی و چشم اندازهای آینده

[ad_1]

در این بررسی اجمالی ، اشکال مختلف ابر خازن ها از ابر خازن های سنتی مبتنی بر کربن گرفته تا ابرخازن های ترکیبی پیشرفته نسل بعدی بررسی می شود. تمرکز بر بررسی تکامل متوالی اجزای اصلی یک ابر خازن معمولی است ، که منجر به مشاهدات قابل توجهی در مورد امکان سنجی آنها و تأثیر کلی بر ظرفیت ذخیره سازی شارژ می شود تا به سطوح قابل مقایسه با فناوری فعلی باتری برسد. نویسندگان یک مرور اساسی درباره جمع کننده های جریان ، مواد الکترود و اجزای الکترولیتی دارند که تأثیر خاصی هم بر توان و هم بر چگالی انرژی یک ابرخازن دارند. روندهای نوظهور در فناوری ترکیبی ابرخازن ، تراکم قدرت استثنایی یک خازن دو لایه را با چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ ترکیب می کند و آینده ای روشن تر را برای ذخیره انرژی نوید می دهد.

[ad_2]

read more