خرید کتاب تولد ادبیات چینی قرن بیستم: انقلابی در زبان ، تاریخ و فرهنگ

[ad_1]

این مطالعه مورد زبانی انقلاب قرن 20 در زبان و ادبیات چینی را ارائه می دهد. این تاریخچه ای از اصلاحات و تغییرات در زبان چینی در طول تاریخ کشور را ارائه می دهد و بر مفهوم Baihua ، جنبش اصلاح زبان مورد حمایت هو شی و دیگران متمرکز است ، که بنیان نهضت ادبیات جدید را در 4 مه ایجاد کرد. جنبش بزرگتر فرهنگ جدید ، که اکنون چینی مدرن را تعریف می کند. این کتاب با کاوش در تفاوت بین سیستم های کلاسیک و مدرن زبان چینی و همچنین کاوش در رابطه و تأثیر ترجمه در این انقلاب زبانی – به ویژه با پرداختن به نقش اصلی رهبر رهبر چهارم مه لو شین – این کتاب بینشی نادر از تحول زبان چینی ارائه می دهد. و کسانی که از توسعه آن دفاع کردند

[ad_2]

read more