خرید کتاب تولید در مقیاس بزرگ باتری های لیتیوم یون مبتنی بر کاغذ:

[ad_1]

این کتاب جزئیات استفاده از الیاف سلولز طبیعی برای ساختن سلولهای نوآورانه ، ارزان و به راحتی قابل بازیافت یون لیتیوم (یون لیتیوم) را با استفاده از فن آوری های سریع و قابل اعتماد کاغذ سازی با استفاده از آب به عنوان حلال ارائه می دهد. علاوه بر این ، وی تکنیک های ویژه ای را برای بهینه سازی خصوصیات ایمنی این سلولهای کاغذی و بهبود هدایت الکترونیکی الکترودها از طریق فرآیند کربناسیون پیشنهاد می کند ، این یک فناوری جدید جالب است که امکان دستیابی به نرخ جریان بالاتر را فراهم می کند. شرح مفصلی از مواد ، روش ها و فن آوری ها با یک نمای کلی از دستگاه های الکتروشیمیایی و به ویژه تنظیمات مختلف باتری های یون لیتیوم تکمیل می شود. با ارائه نتایج این تحقیق مهم ، کار مورد علاقه گسترده مهندسان الکتروشیمیایی در موسسات تحقیقاتی و صنایع است.

[ad_2]

read more