خرید کتاب تولید میکرو و دقیق:

[ad_1]

این کتاب جزئیاتی از انواع عملیات ساخت و تکمیل ریز و دقیق انجام شده توسط فرایندهای سنتی و پیشرفته را شامل می شود ، از جمله میکرو ساخت ابزارهای میکرو و اتمام دقیق اجزای مهندسی. این مکانیزم فن آوری ، اصول و پارامترها برای انجام عملیات میکرو ساخت و پایان دقیق را توصیف می کند. این متن دانش را در مورد ساخت خرد و ساخت دقیق به خوانندگان می دهد و آنها را ترغیب می کند تا اشیا objects آینده را در این زمینه کشف کنند.

[ad_2]

read more