خرید کتاب تولید نانو: اصول ، فرصت ها و محدودیت ها

[ad_1]

این نسخه دوم از تولید نانو یکی از جامع ترین مقدمه ها در فن آوری ها و فرآیندهای ساخت نانو است. این کتاب به عنوان یک راهنما و مرجع کاربردی ، کلیه فناوری های توسعه یافته را که امکان ایجاد سازه هایی با ضخامت کمتر از 100 نانومتر را فراهم می کند ، به خوانندگان معرفی می کند. اصل هر فناوری با حداقل ریاضیات ارائه و نشان داده شده است. همچنین توانایی های هر فناوری در ایجاد سازه هایی به ابعاد کمتر از 100 نانومتر و محدودیت های جلوگیری از کاهش بیشتر فناوری در مقیاس بعدی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب مجموعه ای از ابزارها را در اختیار خوانندگان قرار می دهد تا به هر یک از مشکلات فناوری نانو کمک کنند.

[ad_2]

read more