خرید کتاب تکامل حرکات صلب بدن نسبت به مرکز جرم:

[ad_1]

این کتاب رویکردی یکپارچه و کاملاً توسعه یافته به پویایی حرکات زاویه ای اجسام صلب را تحت تأثیر لحظه های آشفته از طبیعت مختلف فیزیکی ارائه می دهد. این شامل هر دو پایه اساسی پویایی بدن سفت و سخت و روش میانگین مجانبی است. یک رویکرد دقیق مبتنی بر روش متوسط ​​سازی برای اجسامی که از نظر سکون بی حسی اینرسی انجام می شوند قابل استفاده است. عملکرد لحظات مختلف آشفتگی ، چه خارجی (گرانشی ، آیرودینامیکی ، فشار خورشیدی) و هم داخلی (به دلیل وجود مایع چسبناک در مخازن ، خواص الاستیک و ویسکوالاستیک بدن) ، به طور مفصل در نظر گرفته می شود. این کتاب می تواند توسط محققان ، مهندسان و دانشجویان درگیر در پویایی جهت گیری فضاپیما مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

read more