خرید کتاب تکامل و حفظ شهر قدیمی لهاسا:

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که تحلیل مفصلی از تاریخ ، توسعه شهری ، برنامه ریزی و حفاظت از شهر لهاسا در طول سیزده قرن گذشته ارائه می دهد. این شهر قدیمی لهاسا را ​​به عنوان بخشی از روند تکامل اجتماعی و تاریخی تبت بررسی می کند ، بنابراین این کتاب دیدگاه نسبتاً گسترده ای و درک عینی دارد. این تحقیق از تعداد بی سابقه ای از منابع بایگانی و همچنین آخرین یافته های پروژه های تحقیقاتی اصلی استفاده کرده است. در همین حال ، برخی از تجربیات سایر شهرهای تاریخی چین نیز برای مقایسه با حفظ شهر قدیمی لهاسا ارائه شده است. این کتاب همچنین شامل بسیاری از عکسهای دست اول بی نظیر و تصاویر با کیفیت بالا است. از آنها می توان به عنوان مرجعی برای دانشمندان و دانشجویان علاقه مند به زمینه حفظ تاریخی و فرهنگی در برنامه ریزی و ساخت و سازهای چین استفاده کرد. این کتاب همچنین می تواند برای گردشگران یا افرادی که به تاریخ فرهنگی و مذهبی تبت علاقه مند هستند مفید باشد.

[ad_2]

read more