خرید کتاب تکنیک های هوش محاسباتی برای بیوانفورماتیک و آمار زیستی: سیزدهمین نشست بین المللی ، CIBB 2016 ، استرلینگ ، انگلستان ، 1-3 سپتامبر 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است که با دقت بررسی شده از سیزدهمین نشست بین المللی تکنیک های هوش رایانه ای برای بیوانفورماتیک و آمار زیستی ، CIBB 2016 ، که در سپتامبر 2016 در استرلینگ ، انگلستان برگزار شد. 19 مقاله کامل اصلاح شده و 6 مقاله اصلی ارائه شده با دقت بررسی و از 61 برنامه انتخاب شده است. مقالاتی به کاربرد هوش محاسباتی برای باز کردن مشکلات بیوانفورماتیک ، آمار زیستی ، سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی ، انفورماتیک پزشکی ، رویکردهای محاسباتی علوم زندگی به طور کلی اختصاص یافته است.

[ad_2]

read more