خرید کتاب جاذب های زیستی و نانوذرات از منابع طبیعی:

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر موادی که در تصفیه آب استفاده می شود ، کار در زمینه نانو جاذب های مشتق شده از پلیمرهای طبیعی را بررسی می کند. این ماده شامل مواد طبیعی با داربست های آلی و معدنی است که می توان از آنها نانومواد تهیه کرد. بنابراین ، این نانومواد می توانند برای تقویت ماتریس های دیگر مورد استفاده قرار گیرند و در شکل اصلی آنها دارای بازده جذب استثنایی هستند. مواد توصیف شده در این کتاب منشأ طبیعی یا بیولوژیکی دارند ، بنابراین سازگار با محیط زیست و غیر سمی هستند. در این کتاب چگونگی ترکیب و استفاده از این مزایای مواد توصیف شده بیان شده است. بنابراین ، این به عنوان منبع الهام برای نوآوری در فن آوری های جدید ، مورد توجه شیمی دانان ، فناوری نانو ، مهندسان محیط زیست و به طور کلی همه دانشمندانی است که در زمینه آلودگی و بازیابی آب کار می کنند.

[ad_2]

read more