خرید کتاب جراحی فتق هیاتوس: یک رویکرد مبتنی بر شواهد

[ad_1]

هدف این کتاب پرداختن به آخرین پیشرفت ها و جنجال های مربوط به فتق هیاتال و جراحی آنتی رفلاکس است. حوزه جراحی ضد ریفلاکس دستخوش تغییرات زیادی شده و مفاهیم سنتی به چالش کشیده شده اند. رویکرد مبتنی بر شواهد برای خوانندگان فراهم شده است تا به جراحان کمک کند تا قبل از پیشنهاد راه حل جراحی برای جراحی فتق هیاتال اولیه یا عودکننده مبتنی بر شواهد ، در مورد طراحی الگوریتم بررسی قبل از عمل تصمیم بگیرند. فتق هیاتوس و جراحی ضد ریفلاکس برای هر دو فتق اولیه و عود مکرر.

[ad_2]

read more