خرید کتاب جریان های دوره ای با تاخیر در سیستم ها به هرج و مرج می روند:

[ad_1]

در این کتاب ، برای اولین بار ، حرکات دوره ای به سمت هرج و مرج در سیستم های تأخیر ، که به طور گسترده ای در فن آوری استفاده می شوند ، بررسی شده است. برای مدت طولانی ، پایداری سیستم ها با تاخیر در تعادل علاقه زیادی را به روش های مبتنی بر تئوری Lyapunov برانگیخته است ، جایی که نمی توان به نتایج ایده آل دست یافت. بنابراین برای پایداری این سیستم ها از نمونه گیری تأخیری در سیستم های تاخیری استفاده شده است. در این جلد ، دکتر لو روش دقیق محدود سری فوریه را برای تعیین حرکات تناوبی در سیستم های تأخیر زمانی غیرخطی ارائه می دهد. پایداری و انشعاب حرکتهای دوره ای توسط سیستم ضرایب عقب مانده در سری فوریه تعیین می شود و روش برای سیستمهای غیرخطی با تأخیر معادل روش تبدیل لاپلاس برای سیستمهای خطی با تأخیر است.

[ad_2]

read more