خرید کتاب جنبش های جوانان ، شهروندی و حومه انگلیس: ساختن شهروندان خوب ، 1960-1930

[ad_1]

این کتاب به بررسی معنا و اهمیت حومه در جنبش های جوانان در اواسط قرن بیستم می پردازد. این مقاله به بررسی روشهایی می پردازد که سازمانهای پیشاهنگی پسران ، راهنمایان دختر ، هنرمندان محلی و باشگاههای کشاورزان جوان از حومه به عنوان فضایی برای توسعه “شهروندی خوب” – در اوقات فراغت ، کار ، خانه و اجتماع استفاده کرده اند. جنبش های جوانان در اواسط قرن ، “مشکل” جوانان امروز را به عنوان یک مشکل طبقه ای عمدتا شهری و کارگری تعریف می کردند. آنها اعتقاد داشتند كه حومه شهر پادزهر م toثري در برابر اين مشكلات است: “يك شهروند خوب” بودن در اين زمينه نياز به يك رابطه محترمانه و سودمند متقابل با حومه دارد. مسیرهای دستیابی به شهروندی خوب را می توان از طریق اشتیاق برای تفریح ​​در فضای باز ، مراقبت از حومه شهر و کار در زمین یافت. با این حال ، مدل های شهروندی خوب در ابتدا مختص جنسیت بود.

[ad_2]

read more