خرید کتاب جنبه های خلاق آموزش و یادگیری در قرن 21:

[ad_1]

در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است ، اهمیت خلاقیت بیش از هر زمان دیگری مشهود است. در نتیجه ، خلاقیت به عنصر مهم آموزش تبدیل شده است.

[ad_2]

read more