خرید کتاب جنسیت ، دیگری و فرهنگ در هنر مدرن قرون وسطایی و اوایل مدرن:

[ad_1]

در این مجموعه جنسیت و دیگری به عنوان ابزاری برای درک هنر قرون وسطایی و اوایل مدرن به عنوان محصولی از محیط اجتماعی آنها دیده می شود. مقاله ها با گردآوری دانشمندان جوان و برجسته ، به تشابه شباهت های نمادین و سبک برای ساختن هویت جنسیتی می پردازند. این متن مجموعه وسیعی از آثار هنری قرون وسطایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، از جمله “عدالت اتو سوم” ساخته دییریک بوتس ، “جشن گلدسته صورتی” اثر آلبراشت دورور ، زن برهنه ای که توسط رامبراند ون راین بر روی تپه ای نشسته و مقبره های زنان رنسانس فرانسه ، قرون وسطی و دوران اولیه را روشن می کند. مفاهیم مدرن هویت جنسیتی ، فقر ، دین ، ​​عزت ، فضیلت ، جنسیت و مادری ، از جمله.

[ad_2]

read more