خرید کتاب جنسیت برند: افزایش ارزش برند از طریق شخصیت برند

[ad_1]

این کتاب به روش های تحریک و افزایش مهمترین دارایی مارک – ارزش ویژه آن می پردازد. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر اختصاص محصولات به افراد و خصوصیات و چگونگی تأثیر این امر بر مدیریت برند را در سطح جهانی تحلیل می کند. با استفاده از مثالهای مفصل ، نویسنده استدلال می کند که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد پایین ترین دارایی را دارند ، در حالی که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد بالا ، بیشترین ارزش را دارند. از جمله مفهوم آندروژنی در مارک ها ، این مطالعه مهم عوامل مختلفی را شناسایی می کند که می توانند بر نحوه درک یک مارک به عنوان زن یا مرد تأثیر بگذارند. این کتاب جنجالی و پیشگامانه که برای ارائه نظریه و راهنمایی های اساسی برای پزشکان برای افزایش ارزش تجاری خود طراحی شده است ، پایه و اساس ساخت یک مدل شخصیت جهانی برند را ایجاد می کند.

[ad_2]

read more