خرید کتاب جنگل زدایی از شبه جزیره تکناف در بنگلادش: مطالعه بوم شناسی سیاسی

[ad_1]

این کتاب بررسی اکولوژی سیاسی جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف در بنگلادش است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی موثر در روند جنگل زدایی ، از جمله فقر ، مهاجرت پناهندگان ، حمله به جنگل ها و روابط قدرت ناشی از مدیریت جنگل بود. تجزیه و تحلیل فردی ارائه شده در کتاب کاملاً بر اساس اطلاعات اولیه بدست آمده در نتیجه کار میدانی اولیه انجام شده طی 7 سال و همچنین سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش های GIS است. در نیمه دوم کتاب رویکردهای جنگل کاری مانند جنگل های اجتماعی و خانگی که به طور گسترده تری در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد ، بررسی می شود.

[ad_2]

read more