خرید کتاب جنگ تروجان سخت افزار: حملات ، افسانه ها و دفاع ها

[ad_1]

این کتاب ، برای اولین بار ، مروری جامع درباره تغییرات مخرب تجهیزات الکترونیکی ، که به آنها حملات تروجان سخت افزاری نیز معروف است ، و تحول تهدید ، روشهای مختلف حمله ، چالشها و رویکردهای مختلف دفاعی را برجسته می کند. این اسطوره های مربوط به حملات سخت افزاری Trojan را از بین می برد و فضای عملیاتی برای حملات را در مدل ها و روش های تجاری فعلی فراهم می کند. این تهدیدات سخت افزاری حملات Trojan را برای تمام سطوح حمله پوشش می دهد. مدل ها ، انواع و سناریوهای حملات ارائه شده است. در مورد شاخص های اعتماد بحث می کند اشکال مختلف رویکردهای حفاظت ارائه می شود – هم فعال و هم واکنش پذیر. ایده ای از عملکرد فعلی صنعتی می دهد. و در آخر ، روشهای جدید حمله ، دفاع و تحقیقات آینده را توصیف می کند.

[ad_2]

read more