خرید کتاب جهانگردی فیلم در آسیا: تکامل ، تحول و مسیر حرکت

[ad_1]

این کتاب در مورد گردشگری سینما است: پدیده بازدید مردم از مکان های فیلم های معروف یا نمایش های تلویزیونی. این دیدگاه مبتنی بر دیدگاه منحصر به فرد آسیایی است و مطالعات موردی را در سراسر منطقه پان آسیایی شامل چین ، تایوان ، هند ، ژاپن ، کره جنوبی ، تایلند ، هنگ کنگ ، اندونزی و سنگاپور پوشش می دهد. این کتاب با تأکید بر جهانگردی فیلم در کشورهای غیر غربی ، کمک به موقع و مهمی در درک بهتر رابطه بین فیلم ، فرهنگ و مکان ، به ویژه با توجه به افزایش تولید و مصرف رسانه ها در آسیا می کند. و مسیرهای بعدی گردشگری سینما ، که در حال حاضر در قاره آسیا در حال ظهور است.

[ad_2]

read more