خرید کتاب جوهر افشان قابل تنظیم ماتریس: به سمت مدارهای الکترونیکی چاپی خاص برنامه

[ad_1]

این پایان نامه پیشرفت برجسته تحقیقات در زمینه طراحی مدارهای الکترونیکی چاپی تخصصی (ASPE) را گزارش می کند. وی مفهوم جدیدی از آرایه قابل تنظیم Inkjet Gate Array (IGA) را به عنوان یک روش طراحی و ساخت برای نگاشت مستقیم توابع دیجیتال در بالای ساختارهای پیش ساخته جدید پیشنهاد می کند. پایان نامه با ارائه جزئیات در مورد چگونگی ساخت IGA آغاز می شود و سپس روشهای سفارشی Drop-on-Demand برای متالیزاسیون IGA معرفی می شود. سرانجام ، او شایستگی IGA را برای شخصی سازی و سودآوری نشان می دهد و گزارشی در مورد ادغام مدارهای مختلف در IGA ارائه می دهد. این رساله علاوه بر برجسته سازی یافته های جدید ، مقدمه ای جامع در مورد الکترونیک چاپی ، از توسعه فناوری گرفته تا روش ها ، ابزارها و کیت های طراحی ، ارائه می دهد.

[ad_2]

read more