خرید کتاب حافظه اجتماعی در اواخر قرون وسطی انگلیس: زندگی کشور و اثبات سن

[ad_1]

این آرامگاه کوتاه و منحصر به فرد به بررسی رابطه حیاتی بین شهادت ، حافظه و اجتماع در جامعه قرون وسطایی می پردازد. Joel T. Rosenthal دسته بندی های مختلفی از شواهد را جمع آوری می کند تا روشن کند که چگونه مردم “معمولی” اواخر قرون وسطی خود را به عنوان اعضای جامعه خود ، آگاهی خود از مسائل مربوط به تئاتر تولد ، علاقه آنها به صلح در حومه روستا و فراتر از آن ، و ارزش یادآوری جنبه های کلیسای مادر همه جا را داشت. این کتاب ، با حمایت منابع اصلی و با تمرکز بر تحقیقات علمی معاصر مانند حافظه اجتماعی ، زندگی در روستاها ، شایعات و شایعات ، و جمعیت شناسی ، هم منابع منبع غنی را ارائه می دهد و هم بحث معنادار در مورد اینکه مورخان چگونه می توانند نقش حافظه و جامعه را در شکل گیری قرون وسطایی شناسایی کنند. هویت و جامعه.

[ad_2]

read more