خرید کتاب حافظه دیجیتال در الکترونیک مصرفی: یک راهنمای اساسی

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای بر حافظه دیجیتال برای وسایل الکترونیکی مصرفی است. این مقاله انواع مختلف ذخیره سازی دیجیتال ، از جمله فن آوری های ذخیره سازی حالت جامد غیر فرار در حال ظهور و مزایا و معایب آنها را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله بهترین روشهای انتخاب ، یکپارچه سازی و استفاده از دستگاههای ذخیره سازی را برای کاربردهای مختلف مورد بحث قرار می دهد. او شبکه دستگاهها را به عنوان یک سازمان مشترک کشف می کند که نتیجه آن ذخیره سازی در منزل همیشه روشن همراه با ذخیره سازی دیجیتال در ابر برای ایجاد زیرساخت هایی برای پشتیبانی از برنامه های مصرف کننده نوظهور و اینترنت اشیا است. نقش وسایل ذخیره سازی دیجیتال در تأمین امنیت و حریم خصوصی محصولات مصرفی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

read more