خرید کتاب حالت برای ADHD: یک راهنمای پزشک

[ad_1]

این کتاب یک چارچوب و ابزار برای ارزیابی دقیق وضعیت بدخلقی بیماران ADHD و ارائه مناسب ترین درمان های دارویی و روانشناختی برای چنین مشکلاتی به پزشکان ارائه می دهد. این کتاب ارزیابی و درمان وضعیت بدخلقی بیماران ADHD در هر سنی را بررسی می کند ، اما کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار می دهد. این فصل ها راهکارهای موثری را برای ارزیابی علل مختلف بالقوه خلق و خو در بیماران مبتلا به ADHD بررسی می کنند ، سپس در مورد درمان های روانشناختی و دارویی و مبانی تجربی آنها بحث می کنند. در فصل های جداگانه به خلق و خوی ذاتی ADHD و سایر اختلالات مرتبط مانند اختلالات خلقی ، اضطراب ، ضربه ، رفتار مخرب ، اوتیسم ، مصرف مواد و مشکلات پزشکی توجه شده است. این متن همچنین شامل گزارشات مفید موردی و جداول است که نکات کلیدی بالینی را که در کار با این بیماران مفید است نشان می دهد. خلق و خوی ADHD یک منبع بالقوه حیاتی برای پزشکانی است که می خواهند مهارت های خود را در برخورد با بیماران با این مشکلات پیچیده افزایش دهند.

[ad_2]

read more