خرید کتاب حاکمیت آموزشی و مبادلات فراملی در آموزش اندونزی پس از متوسطه:

[ad_1]

این کتاب تأثیر مبادله آموزشی بر حاکمیت آموزشی اندونزی را بررسی می کند. از زمان استقلال ، اندونزی به طور فزاینده ای به برنامه های آموزشی تأمین کنندگان خارجی اعتماد کرده است. نویسنده برای برجسته کردن ویژگی های تعیین کننده حاکمیت آموزشی و نشان دادن نقش بازیگران دولتی و غیر دولتی در حفظ آن ، از نظریه های مهم آموزش ، وابستگی ، فراملیتی و وابستگی متقابل بهره می برد.

[ad_2]

read more