خرید کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: یک راهنمای عملی با مطالعات موردی

[ad_1]

این کتاب به عنوان راهنمای حسابداری مدیریت استراتژیک عمل می کند. او مفاهیم جدید و مفیدی را در مورد نحوه جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزینه ها ارائه می دهد تا مدیران را قادر به مدیریت جهت های شرکت و نوشتن برنامه های استراتژیک برای موفقیت بلند مدت شرکت کند. این کتاب با شروع روشهای اساسی و آخرین رویکردهای مدیریت استراتژیک ، مثالهایی را ارائه می دهد که روشهای کاربردی را گام به گام نشان می دهد. نشان دادن اینکه چگونه می توان به راحتی ایده ها را زنده کرد ، این یک منبع ارزشمند برای مشاغل تجاری و همچنین دانشجویانی است که دوره های پیشرفته حسابداری مدیریت را می گذرانند.

[ad_2]

read more