خرید کتاب حلزون چیست:

[ad_1]

این SHAR برای گسترش ، تکمیل و به روزرسانی حجم اصلی حلزون گوش در مجموعه استفاده می شود. هدف این کتاب برجسته کردن قدرت انواع روشهای مدرن در تحقیقات حلزون ، با تمرکز بر پیشرفت در این مناطق طی دو دهه گذشته است. همچنین به شما اطلاعاتی راجع به محل تحقیقات حلزون گوش می دهد ، از جمله سمعک های جدید ناشنوایان که احتمالاً به زودی وارد مرحله آزمایش بالینی می شوند. این کتاب مخاطبان گسترده و میان رشته ای از جمله متخصصان مغز و اعصاب و پزشکان و همچنین جامعه حسابرسی خاص را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

read more