خرید کتاب خاکهای ترکیه:

[ad_1]

این کتاب تمام اطلاعات موجود و به روز در مورد خاکهای ترکیه را جمع آوری می کند ، از جمله مطالعات خاک که از اوایل دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و م institutionsسسات دولتی انجام شده است. اکتشافات و پیشرفتهای اخیر شامل شرح و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید از برخی از مناطق کشور توسط نویسندگان فصل است. با انعکاس آخرین نسخه سیستم خاک پایگاه مرجع جهانی (WRB) ، آنها در حال تهیه نقشه خاک به روز شده هستند. این کتاب توصیه های ارزنده ای در مورد مدیریت خاک برای برنامه ریزان سیاست های کشاورزی ، کارشناسان کاربری اراضی درگیر در مدیریت کربن زمینی (کربن مرتبط با خاک و زیست توده) و کاهش تغییرات آب و هوایی و مربیان علاقه مند به افزایش آگاهی از اهمیت خاک ارائه می دهد. مدتهاست که از ترکیه غفلت شده است. …

[ad_2]

read more