خرید کتاب خداباوری و الحاد در دوران پسا سکولار:

[ad_1]

این کتاب ایده پس از سکولار “دین برای کافران” را بررسی می کند. شکل جدید ناباوری ، الحاد توریستی نامیده می شود ، بر اساس انکار مطلق دین به عنوان “توهم خطرناک” یا “تعصب ساده” نیست. در عوض ، جهانگردان بی دین دین را به عنوان یک میراث فرهنگی و راهی برای تعالی یافتن می دانند. منشأ این اشکال جدید الحاد چیست؟ پیامدهای ظهور نوعی الحاد برای آموزه های دینی ، آیین ها ، هنرها و جهان بینی چیست؟ هاشمی استدلال می کند که روشنفکران عمومی باید این نکته را در نظر بگیرند که این نشانه دورانی پسا سکولار است که در آن مrsمنان و غیرمrsمنان از حد تحمل صرف فراتر رفته و به فرآیند خلاق تمرین و همکاری مشترک می پردازند.

[ad_2]

read more