خرید کتاب خرید و بارگیری تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: پنجمین کنفرانس بین المللی ، BDA 2017 ، حیدرآباد ، هند ، 12-15 دسامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت قابل حل بودن قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی روی داده است لطفا دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more