خرید کتاب خرید و بارگیری پیشرفت در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های هوش محاسباتی: تقدیم به پروفسور Jacek Жurada

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت حل و فصل ، قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی روی داده است لطفا دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more