خرید کتاب خودرو و خودرو: مجموعه مقالات کنفرانس JK2016 ، Miskolc ، مجارستان

[ad_1]

در این کتاب مطالب اولین کنفرانس صنعت خودرو و صنعت خودرو ارائه شده است. این نتایج تحقیقات نظری و عملی و همچنین روند توسعه آینده در زمینه گسترده تحقیقات خودرو را منعکس می کند. مباحث کنفرانس شامل مباحث طراحی ، ساخت ، اقتصاد و آموزشی است.

[ad_2]

read more