خرید کتاب خودشیفتگی در عمل: اختلالات شخصیتی در رهبران شرکت ها

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیرات مخرب اختلالات شخصیتی در رهبران شرکتها ، به ویژه در رابطه با متغیرهای سازمانی ، از جمله عملکرد کارکنان ، انگیزه ، رفاه ، حفظ و در نهایت خط اصلی سازمان می پردازد. Narcissism atWork با کمک به کارمندان برای شناخت و درک ویژگی های آشکار و پنهان خودشیفتگی بدخیم ، راه حل ها و استراتژی های مقابله ای را برای کارمندان ، روانشناسان صنعت ، متخصصان منابع انسانی و رهبران سازمانی برای بهینه سازی عملکردهای تجاری و افزایش رفاه کارمندان ارائه می دهد.

[ad_2]

read more