خرید کتاب دانش ، یادگیری و نوآوری: مطالعه همکاری بین بخشی

[ad_1]

در این کتاب ، دانش ، یادگیری و نوآوری در قلب همکاری بین بخشی است. همکاری برای نوآوری موضوعی است که باعث ایجاد علاقه گسترده ای در میان دانشگاهیان ، استراتژیست های بازرگانی و مقامات دولتی شده است. همکاری تا به امروز بر روی فرآیند مدیریت عملکرد و به ویژه نحوه تقویت همکاری متمرکز بوده است. با این حال ، مشاغل در سراسر جهان تشخیص می دهند که برای موفقیت همکاری بین صنعت ، شرکت ها باید دانش و نوآوری را از طریق یادگیری به اشتراک بگذارند. این کتاب با ارائه نگاهی تازه به روشهای تحریک همکاری بین بخشی ، به این امر کمک می کند. این روشها و رویکردهای مختلفی را برای متحد کردن ابعاد دانش ، یادگیری و نوآوری ارائه می دهد و در مورد چگونگی ایجاد ، حفظ و گسترش همکاری بحث می کند.

[ad_2]

read more