خرید کتاب دانش قنات: ساخت و نگهداری

[ad_1]

این کتاب برای کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این قطعه جذاب از تاریخ آبزی ما هستند و دانش سنتی حاصل از ساخت و نگهداری طناب برای بیش از 2500 سال را در اختیار جهانیان قرار می دهند ، یک راه حل کلید در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا چیزهای دیگری بیش از خلاصه ای از طبیعت و توزیع طناب ها و سفر گسترده تری در فلسفه ، روش ها ، ابزارها و اصطلاحات توسعه و کاوش طناب است که قبلاً جمع آوری شده بود.

[ad_2]

read more