خرید کتاب درمان حرارتی پلاسما ایلمنیت:

[ad_1]

این کتاب نحوه تهیه سرباره غنی از دی اکسید تیتانیوم از ایلمنیت متالیزه با استفاده از تیمار پلاسمای حرارتی را نشان می دهد. نویسنده توسعه یک فرآیند پلاسمای حرارتی را فاش می کند ، یک جایگزین برای فرآیندهای فعلی مورد استفاده که به مصرف انرژی زیاد نیاز دارند. این کتاب طراحی مناسب راکتور پلاسما را توصیف می کند که برای کاهش مصرف انرژی حیاتی است. این محتوا ممکن است برای اهداف صنعتی جالب باشد.

[ad_2]

read more