خرید کتاب درمان سم بوتولینوم در پزشکی بالینی: یک رویکرد مبتنی بر بیماری

[ad_1]

این کتاب منوهای درمانی BoNT را برای درمان مبتنی بر علائم در 14 گروه مختلف بیماری ارائه می دهد. هر فصل با شرح مختصری از بیماری و درمان فعلی آن آغاز می شود و به دنبال آن شواهدی بر اساس اظهارات منتشر شده توسط کمیته فرعی درمانی آکادمی علوم آمریکا ارائه می شود. عصب شناسی. هر فصل شامل شرح حالات مبتنی بر تجربه گسترده سردبیر بیش از 25 سال با درمان BoNT و توصیف تکنیک های تزریق همراه با نقاشی های گویا است. درمان سم بوتولینوم در پزشکی بالینی شامل یک فصل مقدماتی اضافی است که در مورد ساختار مولکولی ، مکانیسم عملکرد ، سروتیپ های سموم ، ایمنی زایی و موارد ایمنی بحث می کند. در همین حال ، فصل آخر اطلاعاتی در مورد استفاده احتمالی این سموم در آینده برای درمان علائم بیماری های خاص دیگر را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more