خرید کتاب درمان شرایط مزمن درد: یک راهنمای جامع

[ad_1]

در شرایط مراقبت های اورژانسی و مزمن ، نیازی به یک راهنمای مرجع سریع ، با تمرکز بالینی و سریع برای تسکین درد وجود ندارد. نوشته شده توسط متخصصان مشهور جهان در این زمینه ، مدیریت درد برای بیماری های حاد و مزمن: یک راهنمای جامع یکی از اولین رهنمودها در نوع خود است که یک مرور کلی متعادل و جامع از مدیریت درد را ارائه می دهد. این کتاب به شانزده بخش تقسیم شده است که هر قسمت دارای نکات کلیدی برای ارجاع سریع است و به دنبال آن مروری دقیق تر در مورد موضوع ارائه شده ، با جداول و شکل های گسترده برای تصویرگری ارائه می شود. این کتاب ، به زیبایی طراحی شده و به طور کامل با تحقیق و تجربه تکمیل شده است ، یک منبع اساسی در زمینه داروی درد است.

[ad_2]

read more