خرید کتاب درک برند در تحصیلات عالی: هویت بازاریابی

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی برند در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده از آموزش عالی برای همه طرفداری می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق انسانی ضروری برای رفاه شهروندان و دموکراسی مطرح می کند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان اساس تئوری برند معرفی می کند. نویسنده سپس از توضیح مفهوم مرتبط بودن مرتبط با تمایل به تعمیق درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه آزادساز استفاده می کند. فصل 4 هویت برند را نشان می دهد ، که نشان داده شده است یک قرارداد نامگذاری گذشته نگر است. از ریاضیات برای نشان دادن نظریه نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین ایده هنرهای لیبرال را بررسی می کند و یک تحلیل قومی و انتقادی از گفتمان کالج هنرهای لیبرال ارائه می دهد.

[ad_2]

read more