خرید کتاب درک شهرهای هوشمند: یک ابزار هوشمند دولت یا یک ترفند صنعتی؟ :

[ad_1]

این کتاب نقش شهرهای هوشمند را در زمینه گسترده تر نوآوری شهری و دولت الکترونیکی بررسی می کند ، تعریف می کند که یک شهر هوشمند در عمل چیست و اهمیت آنها را برای رفاه جامعه برجسته می کند. این کتاب اصول مشخص ، قابل اندازه گیری و عمل گرا برای برنامه ریزی و مدیریت بخش عمومی ، و همچنین ایده هایی برای حکمرانی هوشمند در دوره شهرنشینی جهانی و نوآوری ، برای کمک به چالش های حفظ کنترل و توازن دموکراتیک و تقسیم قدرت در یک کشور ارائه می دهد. جهانی بسیار بهم پیوسته. این کتاب مورد توجه محققان ، پزشکان ، دانشجویان و متخصصان فناوری اطلاعات در بخش دولتی خواهد بود که در زمینه های مدیریت نوآوری ، مدیریت عمومی ، فناوری شهری و نوآوری شهری و تحقیقات دولت محلی فعالیت می کنند.

[ad_2]

read more