خرید کتاب درک قراردادهای ساختمانی: کنوانسیون های کانادایی و بین المللی

[ad_1]

این کتاب به طور خلاصه از قراردادهای ساختمانی ، توضیح دادن تعدادی از موضوعات با مثالهای دقیق ، به مهندسان ، مدیران سایت های ساختمانی ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز اجازه می دهد تا اطلاعات قرارداد ساخت را در یک مکان جستجو کنند. این جلد همچنین به عنوان راهنمای مطالعه و مرجع دانش آموزان و معلمان عمل می کند. با توجه به دیدگاه کانادایی ، این کتاب شامل ارجاعاتی از دو سند استاندارد قرارداد CCDC (کمیته مستندات ساختاری کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و به طور خلاصه سایر اسناد اصلی قرارداد مورد استفاده در صنایع ساختمانی ایالات متحده و انگلستان را شرح می دهد.

[ad_2]

read more