خرید کتاب درک و مدل سازی انتقال انرژی نوع Förster با تشدید (FRET): FRET-Applications، Vol. 3

[ad_1]

این خلاصه داستان بر کاربردهای کاربردی و کاربردهای FRET متمرکز خواهد بود ، ابتدا با ایجاد FRET در مجامع نانوساختارها شروع می شود و سپس مثالهایی از کاربردها برای زیست شناسان ، فیزیکدانان ، شیمی دانان ، دانشمندان مواد ، مهندسان و سایر متخصصان در بسیاری از زمینه های دیگر ارائه می شود. می خواهم FRET. به عنوان یک ابزار. بنابراین ، هدف این قسمت نشان دادن نحوه استفاده و تجزیه و تحلیل FRET در طیف وسیعی از برنامه ها به متخصصان و غیر متخصصان است.

[ad_2]

read more