خرید کتاب درک پایدار حسگرهای نوری از رفتار واکنشی در خودروهای رباتیک خودمختار:

[ad_1]

الكساندر شواب بررسی می كند كه چگونه می توان رفتار غریزی واكنش پذیر ، شبیه به پاسخ های غریزی مورد استفاده موجودات زنده را برای ربات های موبایل هوشمند برای گسترش رویكردهای كلاسیك استدلال به دست آورد. این برنامه کاربردهای احتمالی را برای رویکردهای واکنشی شناسایی می کند زیرا آنها زمان پاسخ سریع ، قابلیت اطمینان بیشتر را افزایش می دهند و بسیار انتزاعی هستند ، حتی اگر تکنیک های واکنشی جهانی نیستند. برنامه های انتخاب شده جلوگیری از مانع و موقعیت یابی نسبی است که می تواند برای ناوبری نیز استفاده شود و ترکیبی از هر دو است. تحقق رفتار غریزی واکنشی برای وظایف شناسایی شده سپس در شبیه سازی ها همراه با آزمایش های واقعی تأیید می شود.

[ad_2]

read more