خرید کتاب دریای سیاه: چشم اندازهای فیزیکی ، زیست محیطی و تاریخی

[ad_1]

این کتاب زیربنای جغرافیای دریای سیاه است و موضوعاتی مانند مورفولوژی ، مورفوگرافی ، زمین شناسی و تاریخ دریای سیاه را در بر می گیرد. این مقاله همچنین درباره جنبه های زیست محیطی تأثیرگذار بر جمعیت سکونتگاه های ساحلی دریای سیاه بحث می کند و چشم اندازهای منطقه دریای سیاه را بررسی می کند. این کتاب با ارائه یک روش و اصطلاحات کامل به خوانندگان ، دانشجویان و مربیان ، یک خلا research تحقیقاتی را در جغرافیای منطقه ای جهانی دریای سیاه ایجاد می کند.

[ad_2]

read more